Imaötletek

ima saját szavakkal

  • Hálaadó imák (pl. „Köszönöm Istenem…, „Hálás vagyok, hogy…”)

  • Kérő imák (pl. „Kérlek Istenem…”, „Segíts Istenem abban, hogy…”)


Ima katolikus dalokkal

Aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Mellette még, hogy ez a módszer úgy megadja a vidám felhangot az őrsinek, ha sikerül egy nagyon jót együtt énekelni. Az őrs sokkal közelebbinek érezheti ezt, ha saját mutogatást találtok ki egy-egy dalhoz, vagy lerajzoljátok együtt.

Keresztény imádságok

  • Mi Atyánk!

  • Üdvözlégy Mária!

  • Hiszek egy Istenben

  • Foglalkozási előtti ima

Mindenható Úristen! Alázatos szívvel fordulunk Tehozzád munkánk kezdetén. Nagyra törők céljaink, de gyarló a mi erőnk. Kérünk ezért, minden erőnek forrása, támaszd meg a mi gyengeségeinket, és tedd eredményessé munkánkat, hogy azzal, amit tanulunk, a Te dicsőségedet szolgáljuk, hazánknak és embertársainknak javára lehessünk. Add, hogy megalkuvás nélkül törekedjünk a jellemes életre, s szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjunk! Ámen.

  • Foglalkozás utáni ima

Hálát adunk, Urunk az imént vett jókért. Erős a szándékunk, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomukban. Add szándékunkra áldásodat! Ámen.

  • Ima a gyerekeknek

Szívből kérlek Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Ámen